اسکله های شناور تولیدی این شرکت بر اساس آخرین تکنولوژی روز اروپا به روش FLoating Dock می باشد.

تمامی محاسبات فنی و مهندسی بر روی اسکله های شناور تولیدی صورت می گیرد

در تولید استراکچر اسکله های شناور از ورق های گالوانیزه گرم و در روکش آن حسب کاربری از چوب پلاست های ضد نفوذ آب و رطوبت استفاده

گردیده است.

ابعاد اسکله های شناور حسب سفارشات مشتری قابل طراحی و تولید می باشد.