بشکه های ترافیکی از جنس پلی اتیلن بوده و مقاومت لازمه را در برابر ضربات احتمالی دارا می باشند به طوری که حداقل صدمه را به عامل برخوردکننده وارد می نمایند. بشکه های ترافیکی قابلیت نگهداری آب و یا شن را داشته و لذا درون بشکه های ترافیکی را از آب و شن پر می گردد که این موضوع باعث ایجاد مقاومت مناسب برای بشکه ها می گردد. مقدار پر نمودن شن و ماسه و آب بستگی به محل استفاده دارد.


کاربرد بشکه های ترافیکی:
-امکان پرکردن آب جهت ضربه پذیری
- قابل تولید در رنگ های مختلف
-جهت ایمن سازی محیط در کارخانجات و جداسازی انبارها، راهها، بزرگراه ها
-قابل نصب در خروجی های پرخطر و مبادی خطر