کلیدهای مدل آریا به صورت دو فکی می باشد که شامل فک U و فک مستقیم بوده که در حالت بسته انتهای قسمت U که پیچ بر آن نصب است با انتهای فک مستقیم عمل پرس را انجام داده و باعث بسته شدن دو لبه قالب هایمورد استفاده می باشد.جنس کلید های قالب آریا از آهن با روکش گالوانیزه و یا بدون روکش می باشد. مصرف کلیدهای آریا عمدتاً در صنعت روتیشنال مولدینگ و قالب های حجیم می باشد که با سیستم دورانی تولید محصول می گردد

تعداد کلیدها بر حسب ظرفیت قالب و نیاز به جفت گیری در قالب متغیر می باشد

بر روی کلید مدل آریا نام شرکت گروه آریاپلاست ماشین به انگلیسی حک گردیده است

کلید ها در دو اندازه متوسط و بزرگ تولید و عرضه می گردند.

کلید های مدل آریا برای اولین بار در ایران توسط این شرکت طراحی و تولید گردیده و دارای گواهینامه ثبت طرح صنعتی می باشد