14 تا 17 آبان ماه 1391

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

گروه های مشارکت کننده: 

-مواد اولیه

-ماشین آلات و تجهیزات پلیمری

-محصولات ساخته شده و نیمه ساخته

-خدمات فنی و مهندسی

-کامپوزیت های پلیمری

هدف نمایشگاه:

رفع چالش ها و توسعه صنعت پلاستیک

نمایش نوآوری ها و توسعه همکاری ها