8 الی 11 دی ماه 1391

نمایشگاه بین المللی تهران

چهاردهمین نمایشگاه صنایع دریایی و صنایع وابسته که طی روزهای 8 الی 11 دی ماه 1391 برگزار شد. بیش از 100 شرکت داخلی آخرین تولیدات و دستاوردهای خود را در عرصه صنایع دریایی، کشتی سازی، ساخت بنادر، سکوهای نفتی، ساخت اسکله، تجهیزات ناوبری، تجهیزات دریایی، تجهیزات دریایی، تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی، تجهیزات ساحلی و فراساحلی، صیادی، تجهیزات بندرگاهی و حمل و نقل دریایی و کشتیرانی به معرض نمایش گذاشتند. علاوه بر ارگان ها، سازمانها و شرکتهای داخلی منجمله شرکت آریا پلاست ماشین در این نمایشگاه حضور داشتند.