نمایشگاه چهارم دریایی ایران با حوزه ها و بخش های نمایش و معرفی صنایع دریایی و دریانوردی، حوزه دفاعی دریایی، منابع انرژی دریایی، شرکت های حوزه نفت و گاز فراساحلی، دستاوردهای مخابرات، برق و الکترونیک دریایی، شرکت های خدمات لجستیک دریایی، توانمندی ها و دستاوردهای حوزه تفریحات و گردشگری دریایی، فدراسیون های ورزش های آبی، کتاب ها و نشریات دریایی، توانمندی ها و دستاوردهای استان های ساحلی کشور، محیط زیست دریایی، صنایع دستی دریایی، دستاوردهای پژوهشگاه های دریایی کشور از جمله استفاده از فن آوری نانو در صنایع دریایی و دریانوردی، انجمن ها و اتحادیه های دریایی، دانشگاه ها و موسسات و مراکز آموزش عالی دریایی کشور، موسسات رده بندی دریایی، مهندسی سواحل و بنادر، دستاوردهای شرکت های کشتیرانی و شرکت های اپراتوری بندری برگزار گردید. این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندی ها و دستاوردهای دریایی کشور، ترویج و گسترش فرهنگ دریایی ایران، ارائه توانمندیهای علمی و فن آوری کشور در حمل و نقل دریایی، ارائه ظرفیت ها ی فعالیت های بین المللی این بخش به شرکت ها و فعالان حمل و نقل دریایی در جهان و معرفی زمینه های سرمایه گزاری بین المللی در حمل و نقل دریایی کشور از 3 تا 5 مهرماه 1395 در مصلی تهران برگزار گردید.

پیام آقای محمد راستاد، معاون امور دریایی سازمان بنادر

جمهوری اسلامی ایران با 5970 کیلومتر طول خطوط ساحلی، در حاشیه مهمترین منطقه دریانوردی جهان (خلیج فارس و دریای عمان)، بزرگترین دریاچه جهان (خزر) و دارا بودن تاریخ چند هزار ساله در امر دریانوردی بین المللی، دارای ظرفیت های فراوانی برای رشد صنعت دریایی و دریانوردی است. چهارمین نمایشگاه بین المللی دریایی جمهوری اسلامی ایران، با تاکید بر توانمندی های کشور در حوزه دریایی، اطلاع رسانی دستاوردها و معرفی فرصت های همکاری های علمی و تخصصی در سطح ملی و بین المللی، از تاریخ 3 الی 5 مهر ماه سال جاری همزمان با روز جهانی دریانوردی و هفته ملی دریانوردی در شبستان اصلی مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار می شود. 

این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندی هاو دستاوردهای دریایی کشور، ترویج و گسترش فرهنگ دریایی ایران، ارائه توانمندی های علمی و فن آوری کشوردر حمل و نقل دریایی، ارائه ظرفیت های فعالیت های بین المللی این بخش به شرکت ها و فعالان حمل و نقل دریایی در جهان و معرفی زمینه های سرمایه گذاری بین المللی در حمل و نقل کشور برگزار خواهد شد. توسعه سطح همکاری های بین المللی متخصصین و فعالان بخش دریایی و انتقال فن آوری های نوین در امر دریانوردی به کشو، معرفی حمل و نقل دریایی در سطح عمومی، معرفی فرصت های سرمایه گذاری های در حوزه های بنادر و صنایع مرتبط با حمل و نقل دریایی، از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه قلمداد می شود.

نمایشگاه چهارم دریایی ایران با حوزه ها و بخش های نمایش و معرفی صنایع دریایی و دریانوردی، حوزه دفاعی دریایی، منابع انرژی دریایی، شرکت های حوزه نفت و گاز فراساحلی، دستاوردهای مخابرات، برق و الکترونیک دریایی، شرکت های خدمات لجستیک دریایی، توانمندی ها و دستاوردهای حوزه تفریحات و گردشگری دریایی، فدراسیون های ورزش های آبی، کتاب ها و نشریات دریایی، توانمندی ها و دستاوردهای استان های ساحلی کشور، محیط زیست دریایی، صنایع دستی دریایی، دستاوردهای پژوهشکاههای دریایی کشور از جمله استفاده از فن آوری نانو در صنایع دریایی و دریانوردی، انجمن ها و اتحادیه های دریایی، دانشگاه ها و موسسات و مراکز آموزش عالی کشور، موسسات رده بندی دریایی، مهندسی سواحل و بنادر، دستاوردهای شرکت های کشتیرانی و شرکت های اپراتوری بندری برگزار می گردد.

همزمان با این نمایشگاه برگزاری کنفرانس بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری دریایی ایران با حضور سرمایه گذاران خارجی در تاریخ 5 مهر ماه و در محل نمایشگاه برگزار خواهد شد که در آن بسته های سرمایه گذاری توسط سازمان ها و شرکت های دریایی کشور ارائه خواهند شد.

از دیگر برنامه های نمایشگاه حضور رایزنان اقتصادی سفارت خانه های کشورهای خارجی مستقر در تهران در تاریخ 4 و 5 مهرماه در محل نمایشگاه و برگزاری جلسات چهره به چهره با تولیدکنندگان و فعالان صنعت دریایی کشور می باشد. امیدواریم این نمایشگاه که با تلاش و همت کلیه فعالان و دست اندرکاران دریایی کشور برنامه ریزی و اجرا می شود بتواند به اهداف مهم خود برای توسعه بخش دریایی نائل شود.