گروه آریاپلاست ماشین به عنوان تنها تولیدکننده محصولات خاص پلی اتیلن صنایع دریایی از قبیل انواع بویه های نشانه گر (Marker Buoys)، بویه های مهاری  (Mooring Buoys) ، بویه های راهنما  (Navigation Buoys)، بویه های موج نگار (Wave Scan Buoys)، اسکله های شناور (Floating Docks)، قفس های پرورش ماهی (Fish Cages ( و حلقه های نجات (Life Rings) در ایران، دارای کد  ISIC از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.
این مجموعه با یرنامه ریزی صحیح و شناخت دقیق نیازهای دریایی کشور، اقدام به طراحی و تولید بسیاری از محصولات صنایع دریایی و شیلاتی که قبل از این از خارج از کشور وارد می گردیده نموده است. مارین پلاست برند گروه آریاپلاست ماشین برای محصولات صنایع دریایی میباشد

 

محصولات صنایع دریایی         خدمات مشتریان صنایع دریایی