کلیه پایه های تولیدی از جنس پلی اتیلن می باشد که در 5 مدل عرضه می گردد.

Ø 250 x 250 x 110 mm
Ø250 x 250 x 250 x 110 mm
Ø280 x 280 x 280 x 110 mm
Ø315 x 315 x 110 mm
Ø315 x 315 x 315 x 125 mm


این شرکت برای اولین بار در ایران اقدام به تولید این مدل پایه ها جهت ساخت قفس های پرورش ماهی نموده است که در رنگ های مختلف طبق سفارش قابل عرضه است.