بویه راهنما، نویگشین یا ناوبری سالیان متوالی از خارج از کشور وارد می گردید. شرکت گروه آریاپلاست ماشین طی پروژه مشترک

با پژوهشکده های صنایع دریایی کشور و  قرارداد همکاری مشترک موفق به تولید انواع کلاس های مختلف بویه نویگیشن در کشور گردید.

این مهم دستاوردی بسیار ارزشمند در حوزه صنعت و دانشگاه می باشد. این بویه در کلاس های 2000 و 2600 به روش دورانی و از مواد درجه

یک پلی اتیلن تولید گردیده است. دارای قابلیت نصب تجهیزات الکترونیکی مثل چراغ دریایی بر روی بویه می باشد و تمام اتصالات به کار رفته

بر روی بویه گالوانیزه و ضد زنگ و در رنگ های استاندارد حسب سفارش قابل تولید می باشد.