قفس پرورش ماهی

قفس پرورش ماهی Arya CC) )یکی از متداول ترین قفس های پرورش ماهیان در ایران است. این سازه در ابعاد و احجام مختلف قابل ساخت می باشد. سازه Arya CC قفسی است که می توان در دریا ، دریاچه، پشت سد و آببندها از آن استفاده نمود و به دلیل مزایای بسیار این سازه یکی از پرطرفدارترین قفس های پرورش ماهی در ایران است.

قفس های پرورش ماهی بر حسب ظرفیت، گونه ، محل استقرار طراحی و تولید می گردد. بدیهی است با توجه به اینکه بهترین و ارزانترین روش متداول تولید ماهی در دنیا قفس های پرورش ماهی مدوری می باشد تمامی تجهیزات آن از قبیل براکت، بویه ها، لوله ها و .....ساخت داخل می باشد.