موارد استفاده:

صنایع لایروبی، صنایع نفت و گاز و پرورش ماهی، (ساخت قفس های ماهی) در سایزهای مخلف از جنس پلی اتیلن و فوم EPS