موارد مصرف:شناورهای بزرگ اعم از (مسافری، تجاری، نظامی) مجهز به فوم EPS  حلقه های نجات گروهی (LIFE RING) 4،8،12 نفره برای اولین باردر ایران و مطابق آخرین تکنولوژی روز دنیا تولید گردیده است.

با توجه به نوع کاربری و استفاده از حلقه های نجات (Life Ring) جهت شناورهای سایزهای مختلف از قبیل تفریحی، مسافری، ماهیگیری و نظامی انواع حلقه های نجات طراحی و تولید می گردد. بدیهی است نوع استفاده از آن حسب کاربری ظرفیت استفاده از آن را از یک تا دوازده نفر تعیین می نماید.