نیوجرسی در دهه 50 میلادی در موسسه تکنولوژی استیونس و با هدایت اداره ایالتی بزرگراه های نیوجرسی در ایالت نیوجرسی طراحی شدند و به همین علت به جرسی یا نیوجرسی معروف شدند.
این جداول بتنی یا پلاستیکی هستند و برای جدا کردن مسیرهای ترافیک جاده ها استفاده می شوند.
این قطعات به گونه ای طراحی شده اند که در صورت برخورد خودرو آسیب کمتری به آن بزنند و در عین حال مانع عبور خودرو به مسیر روبرو و تصادف از روبرو ( اصطلاحاً تصادف شاخ به شاخ) شوند.
این محصول در رنگ های مختلف حسب سفارش مشتری قابل تولید می باشد.