• مطالعه و بررسی احداث کارخانه های صنعت روتومولدینگ
  • تهیه طرح توجیهی احداث کارخانه
  • تعمیر، پرداخت و بازسازی انواع قالب ها
  • تعمیر و  اصلاح و بهینه سازی دستگاههای روتیشنال مولدینگ
  • 10 سال خدمات پس از فروش
  • مطالعه و بررسی احداث کارخانه های صنعت روتومدلدینگ
  • تهیه طرح توجیهی احداث کارخانه