موارد مصرف:شناورهای بزرگ اعم از (مسافری، تجاری، نظامی) مجهز به فوم EPS  حلقه های نجات گروهی (LIFE RING) 4،8،12 نفره برای اولین باردر ایران و مطابق آخرین تکنولوژی روز دنیا تولید گردیده است.