قفس دریایی Arya CC یکی از متداول ترین قفس های پرورش ماهیان در ایران است. این سازه در ابعاد و احجام مختلف قابل ساخت می باشد. سازه Arya CC قفسی است که می توان در دریا ، دریاچه، پشت سد و آببندها از آن استفاده نمود و به دلیل مزایای بسیار این سازه یکی از پرطرفدارترین قفس های پرورش ماهی در ایران است.